Υπηρεσία: Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης και εφαρμογή νέας με πολυουρεθάνη και γαρμπιλομπετό

Περιοχή: Ανάβυσσος Αττικής

Εφαρμογή: Ταράτσα

Πρόβλημα: Υγρασία

Τετραγωνικά: 410τ.μ

Ημερομηνία: 7/2017