Μόνωση-Κεραμοσκεπης-Περαμος-01 – Μονώσεις Γιαννάτος