Υπηρεσία: Θερμοπρόσοψη

Περιοχή:Πετρούπολη

Εφαρμογή: Τοίχος

Πρόβλημα: Μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας

Τετραγωνικά: 35τ.μ

Ημερομηνία: 2/2016