Υπηρεσία: Μόνωση

Περιοχή: Κερατσίνι

Εφαρμογή: Ελλενίτ

Πρόβλημα: Πρόβλημα θερμομόνωσης εισροής υδάτων από τον αρμό με το στηθαίο του διπλανού σπιτιού

Τετραγωνικά: 45τ.μ

Ημερομηνία: 7/2017