Υπηρεσία: Θερμομόνωση & στεγανοποίηση

Περιοχή: Αθήνα κέντρο

Εφαρμογή: Ελλενίτ

Πρόβλημα: Πολύ υψηλή θερμοκρασία και νερά από τους αρμούς των ελλενίτ

Τετραγωνικά: 158τ.μ

Ημερομηνία: 6/2014