Μόνωση-Πυλωτής-Παλαιό-Φάληρο-85τμ-07 – Μονώσεις Γιαννάτος