Μόνωση-Πυλωτής-Παλαιό-Φάληρο-85τμ-06 – Μονώσεις Γιαννάτος