Μόνωση-Πυλωτής-Παλαιό-Φάληρο-85τμ-05 – Μονώσεις Γιαννάτος