Μόνωση-Πυλωτής-Παλαιό-Φάληρο-85τμ-04 – Μονώσεις Γιαννάτος