Περιγραφή Έργου:

Θερμομόνωση & Στεγανοποίηση Τραπεζοειδούς Λαμαρίνας

Υπηρεσία: Θερμομόνωση & στεγάνωση

Εφαρμογή: Λαμαρίνα

Πρόβλημα: Μεταφορά των περιβαλλοντικών συνθηκών (κρύο & ζέστη) στο εσωτερικό της κατασκευής. Συμπύκνωση υγρασίας

Εμβαδόν επιφάνειας:  1.700 τ.μ.

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης

Περιοχή: Φίχτι, Αργολίδος