Περιγραφή Έργου:

Θερμομόνωση Πυλωτής με spray πολυουρεθάνης

Υπηρεσία: Θερμομόνωση

Εφαρμογή: Πυλωτή

Πρόβλημα: Μεταφορά των περιβαλλοντικών συνθηκών (κρύο & ζέστη) στο εσωτερικό της κατασκευής.

Εμβαδόν επιφάνειας:  190 τ.μ.

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης.

Περιοχή: Περισσός, Νέα Ιωνία Αττικής