Περιγραφή Έργου:

Θερμομόνωση εξωτερικού τοίχου με spray πολυουρεθάνης

Υπηρεσία: Θερμομόνωση

Εφαρμογή: Εξωτερικοί τοίχοι μονοκατοικίας.

Πρόβλημα: Αποφυγή μεταφοράς των περιβαλλοντικών συνθηκών στο εσωτερικό της οικίας.

Εμβαδόν επιφάνειας:  410 τ.μ.

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης σε τοιχοποιία για θερμομόνωση & στην συνέχεια εφαρμόζεται σοβάς για μόνιμο αποτέλεσμα.

Περιοχή: Παλλήνη Αττικής


Θερμομόνωση τοίχου με spray πολυουρεθάνης πριν την εφαρμογή σοβά.