Περιγραφή Έργου:

Θερμομόνωση Στέγης με spray πολυουρεθάνης

Υπηρεσία: Θερμομόνωση

Εφαρμογή: Μπετόν

Πρόβλημα: Αποφυγή μεταφοράς των περιβαλλοντικών συνθηκών (κρύο & ζέστη) στο εσωτερικό της κατασκευής.

Εμβαδόν επιφάνειας:  220τ.μ.

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης.

Περιοχή: Παλλήνη Αττικής


Θερμομόνωση στέγης με spay πολυουρεθάνης στην Παλλήνη