Περιγραφή Έργου:

Θερμομόνωση εξωτερικού τοίχου με έγχυση πολυουρεθάνης εσωτερικά

Υπηρεσία: Θερμομόνωση & στεγάνωση

Εφαρμογή: Στεγάνωση & θερμομόνωση τοίχων & δωμάτων σε νεόκτιστες κατοικίες.

Στόχος: Αποφυγή μεταφοράς των περιβαλλοντικών συνθηκών στο εσωτερικό των οικιών & στρεγανοποίηση.

Εμβαδόν επιφάνειας:  680 τ.μ.

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης

Περιοχή: Πάρος, Κυκλάδες