Μόνωση-Ταράτσας-Αγία- Παρασκευή-125τμ-07 – Μονώσεις Γιαννάτος