Μόνωση-Ταράτσας-Αγία- Παρασκευή-125τμ-06 – Μονώσεις Γιαννάτος