Μόνωση-Ταράτσας-Αγία- Παρασκευή-125τμ-05 – Μονώσεις Γιαννάτος