Μόνωση-Ταράτσας-Αγία- Παρασκευή-125τμ-04 – Μονώσεις Γιαννάτος