Περιγραφή Έργου: Μόνωσης Πυλωτής

Υπηρεσία: Θερμομόνωση
Εφαρμογή: Πυλωτή
Πρόβλημα: Κρύο πάτωμα 1ου ορόφου
Εμβαδό επιφάνειας:  75τ.μ

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης & ακρυλική αλειφατική βαφή γκρι απόχρωσης