Μόνωση-Κεραμοσκεπης-Περαμος-05 – Μονώσεις Γιαννάτος