Μόνωση-Κεραμοσκεπης-Περαμος-03 – Μονώσεις Γιαννάτος