Μόνωση-Κεραμοσκεπης-Περαμος-02 – Μονώσεις Γιαννάτος