Μόνωση-Κεραμοσκεπης-Περαμος-02α – Μονώσεις Γιαννάτος