Περιγραφή Έργου:
Μόνωσης – ηχομόνωση Κεραμοσκεπής

Υπηρεσία: Θερμομόνωση – ηχομόνωση
Εφαρμογή: Κεραμοσκεπή
Πρόβλημα: Μεταφορά των περιβαλλοντικών συνθηκών & ήχου στο εσωτερικό του κτιρίου.
Εμβαδό επιφάνειας:  110 τ.μ.
Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης & αλειφατική βαφή κεραμιδί απόχρωσης
Περιοχή: Νέα Μάκρη