Περιγραφή Έργου:
Μόνωσης Κεραμοσκεπής

Υπηρεσία: Μόνωση
Εφαρμογή: Σε κεραμοσκεπή
Πρόβλημα: Μεταφορά των περιβαλλοντικών συνθηκών στον τελευταίο όροφο.
Εμβαδό επιφάνειας:  102 τ.μ.
Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης & αλειφατική βαφή κεραμιδί απόχρωσης
Περιοχή: Μαρούσι