Περιγραφή Έργου:
Μόνωσης Επιφάνειας Ελενίτ

Υπηρεσία: Θερμομόνωση
Εφαρμογή: Ελενίτ
Πρόβλημα: Μόνωση επικίνδυνης για την υγεία επιφάνειας
Εμβαδό επιφάνειας:  89 τ.μ.
Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης & βαφή λευκής απόχρωσης
Περιοχή: Νέα Φιλαδέλφεια