Περιγραφή Έργου:

Θερμομόνωση & Στεγανοποίηση Ταράτσας με spray πολυουρεθάνης

Υπηρεσία: Θερμομόνωση

Εφαρμογή: Ταράτσα με φωτοβολταϊκά συστήματα

Πρόβλημα: Μεταφορά των περιβαλλοντικών συνθηκών (κρύο & ζέστη) στο εσωτερικό της κατασκευής.

Εμβαδόν επιφάνειας:  220 τ.μ.

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης και τελείωμα με γαρμπιλομπετό για διόρθωση των ρύσεων.

Περιοχή: Κορωπί, Αττικής