Μόνωση-Πυλωτής-Ίλιον-220τμ-08 – Μονώσεις Γιαννάτος