Μόνωση-Πυλωτής-Ίλιον-220τμ-06 – Μονώσεις Γιαννάτος