Μόνωση-Πυλωτής-Ίλιον-220τμ-05 – Μονώσεις Γιαννάτος