Μόνωση-Πυλωτής-Ίλιον-220τμ-04 – Μονώσεις Γιαννάτος