Μόνωση-Πυλωτής-Ίλιον-220τμ-03 – Μονώσεις Γιαννάτος