Μόνωση-Πυλωτής-Ίλιον-220τμ-02 – Μονώσεις Γιαννάτος