Μόνωση-Πυλωτής-Ίλιον-220τμ-01 – Μονώσεις Γιαννάτος