Μόνωση-Ταράτσας-Θήβα-185τμ-11 – Μονώσεις Γιαννάτος