Μόνωση-Ταράτσας-Θήβα-185τμ-09 – Μονώσεις Γιαννάτος