Μόνωση-Ταράτσας-Θήβα-185τμ-08 – Μονώσεις Γιαννάτος