Μόνωση-Ταράτσας-Θήβα-185τμ-03 – Μονώσεις Γιαννάτος