Περιγραφή Έργου: Θερμομόνωση & ηχομόνωση Πάνελ με spray πολυουρεθάνης

Υπηρεσία: Θερμομόνωση – Ηχομόνωση

Εφαρμογή: Πάνελ πολυουρεθάνης

Πρόβλημα: Αποφυγή μεταφοράς των περιβαλλοντικών συνθηκών (ήχος, κρύο & ζέστη) στο εσωτερικό της κατασκευής.

Εμβαδόν επιφάνειας:  55τ.μ.

Υλικά Εφαρμογής: Σπρέι πολυουρεθάνης.

Περιοχή: Αιγάλεω Αττικής