Εργασίες Μόνωσης

Τα στάδια εργασιών στα οποία προβαίνει το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι τα εξής:

1ο Στάδιο – Μελέτη
Μελέτη τόσο της ταράτσας όσο και του κτιρίου σας για την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης ( αποφυγή υγρασίας, μαυρίλες-μύκητες, μελέτη των σωστών κλίσεων των νερών στις υδρορροές, μελέτη των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής, κ. α )

2ο Στάδιο – Προεργασία
Καθαρισμός της επιφάνειας και χώρου όπου θα γίνει η μόνωση ταράτσας και απομάκρυνση σαθρών από την επιφάνεια. Τοποθέτηση τούβλων σε πόρτες κλιμακοστασίου, αποθηκών που υπάρχουν στην ταράτσα για την αποφυγή εισροής υδάτων μετά το πέρας των εργασιών.
Σήκωμα κατόπτρων ηλιακών θερμοσιφώνων και δεξαμενών πετρελαίου.
Δημιουργία στηθαίου περιμετρικά στην ταράτσα όπου δεν είναι επαρκές.

3ο Στάδιο – Υλικά

  • Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα που λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών στη μόνωση
  • Σπρέι πολυουρεθάνης με περιμετρικό σήκωμα του υλικού σε στηθαία και σε τοίχους κλιμακοστασίου
  • Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα ως μέσον πρόσφυσης
  • Γαρμπιλομπετό ρύσεων (κλίσεων ώστε η επιφάνεια της ταράτσας να είναι προσβάσιμη και πλήρως χρησιμοποιούμενη ακόμα και για να καρφωθούν πέργκολες ή κεραίες εκ’ των υστέρων χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση πλακιδίων
  • Πηχάρισμα του γαρμπιλομπετό με βενζινοκίνητη δονητική πήχη για την επίτευξη της δυνατόν πιο λείας επιφάνειας

Η εταιρεία μας εγγυάται για την ποιότητα των υπηρεσιών της και παραδίδει σε εύλογο χρονικό διάστημα το έργο στην καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και κόστους. Επικοινωνήστε μαζί μας για Δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2620200

 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΑΧΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ

MONOSI_2-ikona-1