Θετικά της μόνωσης με αφρομπετόν

  • Είναι μίγμα τσιμέντου με διογκωτικό υλικό, κατάλληλο για γεμίσματα δαπέδων.
  • Έχει πολύ μικρό βάρος και προσφέρει ικανοποιητική ηχομόνωση μεταξύ των ορόφων.
  • Η εφαρμογή του γίνεται γρήγορα. οπότε κερδίζετε εργατικά και δαπάνες ΙΚΑ.

 

afrobeto